Онлайн аптека
За експресна поръчка и безплатна консултация позвънете на 08 9797 9297 или 02 / 852 8994
0
Количката е празна.

0

ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ

Още изгледи

ПИАСКЛЕДИН 100 мг. / 200 мг. таблетки 30бр - PIASCLEDINE 100mg. / 200mg. tabl. 30

Номер:403

Наличност: Не е в наличност

39,89 лв.

Бърз преглед


Продуктът не може да бъде закупен онлайн.


ПИАСКЛЕДИН принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие.

ПИАСКЛЕДИН се използва: • в ревматологията за симптоматично (болка и увредена функция) бавно действащо лечение при остеоартрити на бедрото и коляното;

 • в стоматологията за симптоматично бавно действащо лечение на периодонтити.


Детайли

ПИАСКЛЕДИН табл. 100 мг. / 200 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
PIASCLEDINE 100 mg/200 mg capsules
ПИАСКЛЕДИН 100 mg/200 mg капсули
Неосапуняеми фракции на масла от Авокадо и Соя
Avocado oil unsaponified/ Soybean oil unsaponified
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ПИАСКЛЕДИН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПИАСКЛЕДИН
3. Как да приемате ПИАСКЛЕДИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПИАСКЛЕДИН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПИАСКЛЕДИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ПИАСКЛЕДИН принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие.

ПИАСКЛЕДИН се използва:

 • в ревматологията за симптоматично (болка и увредена функция) бавно действащо лечение при остеоартрити на бедрото и коляното;
 • в стоматологията за симптоматично бавно действащо лечение на периодонтити.


2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПИАСКЛЕДИН
Не приемайте ПИАСКЛЕДИН:

 • ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ПИАСКЛЕДИН не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ПИАСКЛЕДИН. ПИАСКЛЕДИН принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие. Поради тази причина, може да бъде необходимо да се приложи комбинация от НСПВС и/или аналгетици в началото на лечението с ПИАСКЛЕДИН, като дозата им се намалява с увеличаване на ефекта на ПИАСКЛЕДИН.
Помощното вещество Е321 има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавицата.

Други лекарства и ПИАСКЛЕДИН
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Употребата на ПИАСКЛЕДИН не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
ПИАСКЛЕДИН не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПИАСКЛЕДИН
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ПИАСКЛЕДИН се прилага перорално.
Препоръчителната дневна доза е една твърда желатинова капсула по време на хранене. Твърдата желатинова капсула се поглъща без да се дъвче с една голяма чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПИАСКЛЕДИН
Уведомете Вашия лекар или фармацевт при поглъщане на по-голяма доза.

Ако сте пропуснали да приемете ПИАСКЛЕДИН
Продължете със следващата доза, както е нормално.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При някои пациенти са наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции:

 • уригвания, които могат да се избегнат като капсулата се взема по време на хранене;
 • редки случаи на проява на свръхчувствителност към някоя отсъставките на лекарствения продукт;
 • много редки случаи на смущения на черния дроб, включително промени във функцията на черния дроб;
 • диария, болки в стомаха.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПИАСКЛЕДИН
Да се съхранява при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ПИАСКЛЕДИН
Активните вещества са
: 300.00 mg екстракт на неосапуняеми фракции на масла от Авокадо и Соя включващи:

 • неосапуняеми фракции на масло от Авокадо (unsaponified fraction of Avocado oil): 100.00 mg;
 • неосапуняеми фракции на масло от Соя (unsaponified fraction of Soybean oil): 200.00 mg.

Помощни вещества:

 • Безводен колоидален силициев двуокис (Aerosil): 7.00 mg;
 • Бутилхидрокситолуол (Е 321): 0.03 mg.

Капсулна обвивка: желатин, полисорбат 80, титанов двуокис, еритрозин, жълт железен окис.

Как изглежда ПИАСКЛЕДИН и какво съдържа опаковката
ПИАСКЛЕДИН, твърди желатинови капсули се предлага се в кутии, съдържащи един или два блистера с 15 капсули и приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба:
Анджелини Фарма България ЕООД.

Производител:
Laboratoires EXPANSCIENCE, Франция;
ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД, България.

Допълнителна информация

Производители Не
Описание

ПИАСКЛЕДИН табл. 100 мг. / 200 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
PIASCLEDINE 100 mg/200 mg capsules
ПИАСКЛЕДИН 100 mg/200 mg капсули
Неосапуняеми фракции на масла от Авокадо и Соя
Avocado oil unsaponified/ Soybean oil unsaponified
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ПИАСКЛЕДИН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПИАСКЛЕДИН
3. Как да приемате ПИАСКЛЕДИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПИАСКЛЕДИН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПИАСКЛЕДИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ПИАСКЛЕДИН принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие.

ПИАСКЛЕДИН се използва:

 • в ревматологията за симптоматично (болка и увредена функция) бавно действащо лечение при остеоартрити на бедрото и коляното;
 • в стоматологията за симптоматично бавно действащо лечение на периодонтити.


2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПИАСКЛЕДИН
Не приемайте ПИАСКЛЕДИН:

 • ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ПИАСКЛЕДИН не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ПИАСКЛЕДИН. ПИАСКЛЕДИН принадлежи към новия клас SYSADOA (симптоматични бавно действащи лекарствени продукти за остеоартрит), които се характеризират със забавено действие. Поради тази причина, може да бъде необходимо да се приложи комбинация от НСПВС и/или аналгетици в началото на лечението с ПИАСКЛЕДИН, като дозата им се намалява с увеличаване на ефекта на ПИАСКЛЕДИН.
Помощното вещество Е321 има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавицата.

Други лекарства и ПИАСКЛЕДИН
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Употребата на ПИАСКЛЕДИН не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
ПИАСКЛЕДИН не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПИАСКЛЕДИН
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ПИАСКЛЕДИН се прилага перорално.
Препоръчителната дневна доза е една твърда желатинова капсула по време на хранене. Твърдата желатинова капсула се поглъща без да се дъвче с една голяма чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПИАСКЛЕДИН
Уведомете Вашия лекар или фармацевт при поглъщане на по-голяма доза.

Ако сте пропуснали да приемете ПИАСКЛЕДИН
Продължете със следващата доза, както е нормално.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При някои пациенти са наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции:

 • уригвания, които могат да се избегнат като капсулата се взема по време на хранене;
 • редки случаи на проява на свръхчувствителност към някоя отсъставките на лекарствения продукт;
 • много редки случаи на смущения на черния дроб, включително промени във функцията на черния дроб;
 • диария, болки в стомаха.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПИАСКЛЕДИН
Да се съхранява при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ПИАСКЛЕДИН
Активните вещества са
: 300.00 mg екстракт на неосапуняеми фракции на масла от Авокадо и Соя включващи:

 • неосапуняеми фракции на масло от Авокадо (unsaponified fraction of Avocado oil): 100.00 mg;
 • неосапуняеми фракции на масло от Соя (unsaponified fraction of Soybean oil): 200.00 mg.

Помощни вещества:

 • Безводен колоидален силициев двуокис (Aerosil): 7.00 mg;
 • Бутилхидрокситолуол (Е 321): 0.03 mg.

Капсулна обвивка: желатин, полисорбат 80, титанов двуокис, еритрозин, жълт железен окис.

Как изглежда ПИАСКЛЕДИН и какво съдържа опаковката
ПИАСКЛЕДИН, твърди желатинови капсули се предлага се в кутии, съдържащи един или два блистера с 15 капсули и приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба:
Анджелини Фарма България ЕООД.

Производител:
Laboratoires EXPANSCIENCE, Франция;
ЦСЦ Фармасютикъл България ЕООД, България.

OrtoBG - ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ